Att politikerna därför under den tid de ägnar åt möten i kommunhuset inte får röka eller snusa fick stor medial uppmärksamhet sedan en ledamot för Centerpartiet framträtt och förklarat att han snusar när han själv vill.

En ledarskribent i Dagens Nyheter hade så bråttom med att skriva en indignerad ledare om snusförbudet så att kommunalrådet i hastigheten gavs ett felaktigt efternamn.

– Det säger en del om kvalitén på sakinnehållet i ledarna, säger Britta Flinkfeldt Jansson (bilden) till Tobaksfakta. Ingen av skribenterna har kontaktat mig för att få veta hur det egentligen förhåller sig med vår tobakspolicy.

Beslutet om att riktlinjerna för tobaksfri arbetstid gäller även politikerna fattades vid ett fullmäktigemöte den 18 februari. Det skedde med acklamation, men efteråt reserverade sig de fem C-ledamöterna. Fullmäktige har totalt 31 ledamöter.

Även om politikerna inte är anställda har de arvoden av kommunen för sitt politiska arbete och måste följa policyn.

Upptakten till beslutet om tobaksfri arbetstid var ett framträdande på ett fullmäktigemöte 2009 av tandvårdschefen i Arjeplog, Agneta Abrahamsson, berättar Britta Flinkfeldt Jansson, som just vid det mötet debuterade som kommunalråd.

Abrahamsson informerade mycket övertygande om rökningens effekter på hälsa, ekonomi och miljö och föreslog tobaksfri arbetstid i kommunen. Att hon inkluderade snuset motiverade hon med att nikotinmängden i en dosa snus motsvarar nikotininnehållet i mellan 50 och 70 cigaretter och att allt fler unga lockas att snusa med hjälp av tilltalande smaktillsatser och läckra förpackningar.

Kommunen inledde omgående en utredning i syfte att införa tobaksfri arbetstid. Arjeplog hade lite tidigare utsetts till Norrbottens hälsosammaste kommun, så det var naturligt att göra något även åt tobaksbruket. När det 2010 blev dags att fatta ett sådant beslut i fullmäktige gjordes det i full enighet, men man missade att inkludera politikerna den gången.

När det nu skett har debatten om saken missat poängen med att regeln gäller enbart under arbetstid. Vi lägger oss naturligtvis inte i vad folk gör i sina privata liv, säger Britta Flinkfeldt Jansson.

– I beslutet om tobaksfri arbetstid 2010, som gäller från januari 2011, ingår inte några sanktionsmöjligheter mot dem som eventuellt bryter mot riktlinjerna och visst kan det förekomma att folk går ut och röker, men tobakspolicyn tas alltid upp och diskuteras i de utvecklingssamtal med de anställa som är rutin. Någon utvärdering av de resultat som riktlinjerna kan ha gett har inte gjorts ännu.

Lokala medier på skilda håll vars spridningsområden täcker kommuner med rökfri eller tobaksfri arbetstid rapporterar allt mer om personer som uppger att de slutat med tobak tack vare det stöd som den rökfria/tobaksfria arbetsmiljön innebär.

Listan över kommuner med rökfri/tobaksfri arbetstid

Läs vidare