– Det handlar om en attitydfråga och det här kan bli en påminnelse om att det inte är klokt att röka där barn finns och det handlar inte bara om lekplatser, säger socialdemokratiske regionrådet Åke Svensson till Radio P4 Gotland.

Bakgrunden till beslutet är ett medborgarförslag. Förslagsställaren vill ha ett tydligt politiskt ställningstagande från Region Gotland mot rökning på lekplatser. Ett viktigt skäl som lyfts fram i förslaget är att barn tar efter vuxna och att regionens företrädare bör föregå med gott exempel.

Regionstyrelsen tycker att förslaget är bra och har nu gett tekniska nämnden i uppdrag att ta fram lämplig skyltning om rökfrihet vid de offentliga lekplatserna.

Fotnot: Folkhälsomyndigheten utreder för närvarande, på uppdrag av regeringen, om Sverige ska lagstifta om fler rökfria offentliga miljöer, framför allt för att skydda barn mot passiv rökning på ett bättre sätt. Utredningen är försenad och väntas lägga fram sitt förslag i slutet av 2014. Lekparker hör till de miljöer som nämnts i diskussionen.

Läs vidare