Cigarettfimpar är det vanligaste skräpet i vår miljö. En tredjedel av det skräp som hittas utmed kusterna i USA utgörs exempelvis av fimpar.

En mängd kemikalier används vid tobaksodling och cigarettillverkning och rester av dessa finns ofta kvar i fimparna. Forskarna ville därför testa om fimpskräp är skadligt för fiskar i våra vattendrag. I studien användes ett representativt urval av såväl söt- som saltvattenfiskar.

Fimpar med lite tobak kvar, fimpar utan kvarvarande tobak (bara filtret) respektive cigarettfilter som inte hade rökts fick ligga och dra i vatten i 24 timmar. Både söt- och saltvatten användes. Olika koncentrationer av fimpvatten testades på fiskarna.

Resultatet visade att alla tre fimptyperna var skadliga för fiskarna. Allra mest skadliga var fimparna med tobaksrester kvar. I det fallet racket en concentration av en fimp per liter vatten för att döda hälften av fiskarna.

Även icke rökta filter var skadliga för fiskarna, vilket forskarna tror beror på de kemikalier som används vid filtertillverkningen.

Läs vidare