Det är några viktiga slutsatser i en ny kunskapsöversikt om e-cigaretter. Översikten publiceras av forskarna Stanton Glantz, University of California, och David W. Bareham, Lincolnshire Community Health Services NHS Trust, Louth, England, i serien Annual Reviews.

Forskarna går igenom den aktuella kunskapen om e-cigaretter på olika områden. De konstaterar att vuxna använder e-cigaretter av främst tre orsaker: 1/ För att kunna sluta röka. 2/ Som ett hälsosammare alternativ till vanlig rökning, men utan att helt sluta röka tobak. 3/ För att få i sig nikotin där det är förbjudet att röka. Forskningen visar att de flesta som använder e-cigaretter även fortsätter att använda vanliga cigaretter. Stanton Glantz och David W. Bareham anser därför att e-cigaretternas inträde på marknaden faktiskt kan leda till att färre slutar röka än vad som annars skulle ha varit fallet.

När det gäller unga framhåller de att studierna visar att e-cigaretter kan vara en inkörsport till vanlig rökning. En annan viktig iakttagelse är att e-cigaretter verkar locka unga som annars inte skulle ha börjat med nikotin genom att röka vanliga cigaretter. E-cigaretternas popularitet bland unga gör att nikotinmarknaden växer, skriver forskarna.

De har även analyserat studierna om e-cigaretternas hälsoeffekter och konstaterar att dessa produkter gör att användaren får i sig en stor mängd ultrafina partiklar. Så även om cancerrisken är mindre än vid vanlig rökning så ger e-cigaretter en betydande riskökning när det gäller hjärt-kärlsjukdom och andra lungsjukdomar än lungcancer. Risken för dessa sjukdomar är åtminstone 50 procent av den risk som vanliga cigaretter ger.

Baserat på forskningen ger forskarna en rad rekommendationer till lagstiftare:

  • Förbjud användning av e-cigaretter överallt där vanlig rökning är förbjuden, även i rökfria hem.
  • Beskatta e-cigaretter på ungefär samma nivå som vanliga cigaretter.
  • Inför samma reklamrestriktioner för e-cigaretter som för tobak.
  • Informera om e-cigaretter i offentliga informationskampanjer – särskilt om att de inte är ofarliga, att de förorenar luften, att de kan vara en inkörsport till tobak och att de ofta marknadsförs av bolag som även producerar tobak.
  • Inför en åldersgräns på 21 år.
  • Förbjud smaksatta e-cigaretter.
  • Tillåt inte att e-cigaretter och vanliga cigaretter säljs under samma varumärke.
  • Kräv att tillverkarna bevisar att e-cigaretter är effektiva för rökavvänjning innan sådana påståenden tillåts i marknadsföringen.
  • Förbjud hälsopåståenden i marknadsföringen av e-cigaretter om påståendena inte är vetenskapligt prövade och godkända av ansvarig myndighet.
  • Inför kvalitetskrav för innehåll och funktion hos e-cigaretter.
Läs vidare