Och tobaksskräp är fortfarande en av de allra vanligaste skräptyperna, både på stränderna och i städerna. I Stiftelsen Håll Sverige Rents Skräprapport 2018 var cigarettfimpar den näst vanligaste skräpkategorin på de stränder runt om i landet där skräpmätningar gjordes 2017. Det var stränder runt Kattegatt, Öresund och Östersjön.

Filtret gör cigarettfimparna till plastskräp som är ett allvarligt miljöproblem. Det kan brytas ned till småbitar och mikroplaster som hamnar i sjöarna och haven. Plasten i haven är bland annat en stor fara för marina djur.

I städerna är fimparna, enligt rapporten, det överlägset vanligaste skräpet och använt snus det näst vanligaste. Tobaksrelaterade produkter som fimpar, snus och cigarettpaket står för 80 procent av skräpet i de större tätorterna.

Skräpiga parker och gator skapar otrygghet, framhåller Johanna Ragnartz, vd i Håll Sverige Rent till TT:

– En otrygg plats drar ofta till sig större problem. Om en plats förblir nedskräpad drar det till sig klotter och skadegörelse Sedan 2011 är det möjligt för polisen att bötfälla den som skräpar ner på allmän plats. Men få bötfälls. I fjol utfärdades 101 skräpböter i hela landet, enligt Rikspolisstyrelsen.

Håll Sverige Rent vill att kommunerna ska ta ett ännu större ansvar för att minska nedskräpningen och efterlyser också starkare lagstiftning, bland annat för att utkräva ett större ansvar av producenterna av olika produkter för att bidra till att ta hand om avfallet.

Läs vidare