Fimpskräpet ser inte bara fult ut, det kan också vara skadligt för människor, djur och natur. Fimparna innehåller bland annat kadmium som till stor del hamnar i dagvattnet.

Enligt stiftelsen ”Håll Sverige Rents” årliga rapport kostar nedskräpningen i Sverige runt två miljarder varje år.År 2011 infördes böter för nedskräpning. Fimpar är dock undantagna från böter.

Förutom av fimpar och snus består skräpet i stadsmiljö främst av förpackningar. Plasten ökar.

Nedskräpningen i Sverige är enligt Håll Sverige Rent ett ökande problem och hänger troligen samman med den ökande konsumtionen i samhället. Skräp finns överallt, men mest skräp finns det där människor samlas. Få erkänner att de skräpar ner, men många upplever att nedskräpningen är något som ökar, enligt rapporten.

– Vi hoppas att regeringen nu stärker arbetet för minskad nedskräpning. Vi tror att mycket är vunnet genom att få människor att ändra sitt beteende och sluta att skräpa ner, säger Håll Sverige Rents VD Johanna Ragnartz.

– Men det krävs även mer medveten konsumtion och förbättrad avfallshantering.

Läs vidare