När rökförbud infördes vid kasinon i den amerikanska delstaten Colorado, minskade ambulansutryckningarna till kasinon kraftigt, rapporterar forskare i tidskriften Circulation, som ges ut av the American Heart Association. Forskarna studerade antalet ambulansutryckningar till kasinon i området Gilpin County och såg en minskning med 20 procent efter att rökning förbjudits. En lika stor minskning av övriga ambulansutryckningar sågs två år tidigare när Colorado förbjöd rökning i alla offentliga miljöer utom kasinon.

– Att andas in andras tobaksrök ökar risken för blodproppar som kan utlösa hjärtinfarkter. Ambulansutryckningarna kan också ha minskat tack vare att rökarna själva måste avstå från rökning i kasinon och därmed undviker man den akuta skadliga effekten av tobaksröken på deras blodkärl. Dessutom kan rökförbudet bidragit till att några slutat röka vilket också kan ha minskat behovet av ambulansutryckningar, säger han.

År 2006 förbjöd Colorado rökning i offentliga miljöer som arbetsplatser, restauranger och barer. Ambulansutryckningarna till dessa minskade då med 22,8 procent. Kasinon undantogs från det första förbudet och där låg utryckningarna då kvar på en högre nivå.

I turistområdet Gilpin County nära staden Denver finns 26 kasinon. År 2008 utvidgades rökförbudet även till kasinon och utryckningarna dit gick ned med 19,1 procent, men ingen ytterligare minskning märktes till övriga platser.

– Att förändringarna i antalet utryckningar vid båda tillfällena var tidsmässigt starkt kopplade till lagändringarna är ett starkt bevis för att det var rökförbuden som var orsaken, säger Stanton Glantz.

– Mitt råd till människor med hjärtbesvär är att de bör göra sina hem rökfria och avstå från att besöka miljöer där det förekommer passiv rökning.

Läs vidare