Nikotin är mycket beroendeframkallande, och en förklaring till tobaksindustrins framgångar med att få människor över hela världen att fortsätta köpa och använda deras livsfarliga produkter. De flesta som röker vill sluta. Även många snusare vill sluta. Många lyckas sluta med tobak på egen hand, medan andra behöver professionellt stöd. Tobakskonventionens artikel 14 betonar vikten av att alla som vill och behöver sluta har rätt till stöd att göra det.

Sverige har en lång tradition av att arbeta med tobaksavvänjning. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder från 2011, där tobaksavvänjning ingår som en central del, har dessutom avsevärt ökat kvaliteten och tillgången till tobaksavvänjning.

Den nationella stödtelefonen Sluta-Röka-Linjen startade 1998 och har ett nationellt uppdrag. Verksamheten drivs av Stockholms läns landsting med huvudsaklig finansiering från Socialdepartementet. Sluta-Röka-Linjen ger kostnadsfritt kvalificerat stöd till personer som vill förändra sina tobaksvanor.

Yrkesföreningarna mot Tobak arbetar med att kvalitetssäkra tobaksavänjningsutbildningarna och har utvecklat en diplomutbildning. Avvänjning finns också på internet via appar för mobiltelefon; Rökfri och Fimpaaa (den senare för ungdomar) är kostnadsfria verktyg med stor räckvidd.

Men ännu finns stora förbättringsområden:

  • Bara två procent av primärvårdspatienterna fick någon form av råd eller stöd för att sluta röka 2015 enligt statistik från Socialstyrelsen.
  • Viktiga områden som behöver utvecklas är att nå socioekonomiskt svaga grupper, invandrare, barn och unga vuxna.
  • Det råder även fortfarande stora brister vid olika vårdutbildningar när det gäller utbildning i rådgivning om tobak.

Vill du sluta med tobak? Tobaksfaktas medlemsorganisation Psykologer mot Tobak har alla information du behöver på sin webbsajt.

Läs vidare