Detta visat statistik från Socialstyrelsen där de mest aktuella siffrorna är från 2015. Då rökte mindre än fem procent av mammorna och cirka tio procent av papporna när barnet var 0-4 veckor. Något större andel av mammorna rökte när barnet var 8 månader medan pappornas rökning fortfarande låg kring tio procent.

Små barn som utsättsför passiv rökning får fler luftvägsinfektioner och öroninflammationer, och behöver oftare sjukhusvård än barn som inte utsätts för tobaksrök. Risken för plötslig spädbarnsdöd ökar också om föräldrarna röker.

Andelen spädbarn som utsätts för rökning i hemmet varierar kraftigt mellan länen. Södermanland är det län som har högst andel barn med rökare i barnets hemmiljö under spädbarnstiden – 17 procent bland barnen som var åtta månader. Skåne och Blekinge hamnar på andra respektive tredje plats i denna statistik.

Lägst andel spädbarn utsatta för rökning i hemmet vid åtta månaders ålder finns i Västerbottens, Kalmar och Stockholms län där motsvarande andelar ligger mellan 4 och 8 procent.

Ladda ned material från Socialstyrelsens webbplats.

Läs vidare