Omkring en miljon personer i åldrarna 17-84 år i Sverige har så pass allvarliga problem med antingen alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel eller tobak att de är beroende eller har ett missbruk enligt vedertagna kriterier. Ännu fler påverkas negativt av närståendes bruk. Det visar en rapport som presenteras idag där närmare 16 000 svenskar har intervjuats om negativa konsekvenser av eget och andras bruk av alkohol, narkotika, läkemedel och tobak.
Som ett led i uppföljningen av regeringens ANDT-strategi ar en fördjupad nationell mätning av bruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i den vuxna befolkningen genomförts. Uppdraget har utförts av forskningsenheten Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) vid Karolinska institutet under ledning av docent Mats Ramstedt och projektledare Erica Sundin. Datainsamlingen genomfördes under våren 2013 genom en kombinerad enkät- och webbundersökning riktad till den vuxna befolkningen i åldrarna 17-84 år. Totalt deltog 15 576 personer i undersökningen vilket motsvarade en svarsfrekvens på 59,3 procent.

Undersökningen visar att bruket av dessa substanser har stora konsekvenser för närstående men också för helt obekanta.

– En viktig del i den här undersökningen har varit att ta reda på hur omfattande de negativa konsekvenserna för andra än brukaren är. Att exempelvis 15 procent av respondenterna har påverkats negativt av en närståendes drickande och så mycket som närmare 30 procent av de unga kvinnorna i undersökningen uppger att de blivit besvärade eller antastade av en berusad person på offentlig plats visar att användning av alkohol liksom av narkotika, narkotikaklassade läkemedel och tobak inte helt kan betraktas som en privatsak, säger Mats Ramstedt, forskare och chef på STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem).

Konsekvenserna för omgivningen tycks variera mellan substanserna med mest negativa konsekvenser av närståendes alkoholkonsumtion. 15 procent har påverkats negativt av att närstående personer dricker för mycket, 13 procent av dagligrökare, 3 procent av narkotikamissbruk och 2 procent av läkemedelsmissbruk.

– Vi kan se att beroende och missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel och tobak orsakar stora problem för både brukare och personer i deras omgivning – närstående och obekanta. Män har i högre grad än kvinnor beroende och missbruksproblematik, undantaget tobaksrökning. När det gäller negativa konsekvenser av andras bruk däremot är det kvinnor som är mest utsatta, säger Mats Ramstedt.

Rapporten kan laddas ned från STADs hemsida: www.stad.orgpage2image14768page2image14928

page3image2528page3image2952page3image3112page3image3536page3image3696page3image3856page3image4016page3image4176page3image4936page3image5096page3image5256page3image5680page3image6104page3image6264page3image34096page3image34688page3image34848page3image35008

Läs vidare