Kvinnan överklagade i Svea hovrätt, som avslog en prövning eftersom man ansåg att hyresnämndens bedömning var korrekt.

Hyresnämndens beslut löd så här: Tobaksrök och röklukt kan innebära ett visst hinder och men i en hyresgästs nyttjanderätt, men en avvägning måste göras i förhållande till grannarnas rätt att använda sin lägenhet. Det har inte framkommit att de störningar som den boende utsatts för genom att grannen röker på sin balkong går utöver vad som skäligen bör tålas i ett flerfamiljshus. Hyresnämnden finner därför att det saknas grund för ett åtgärdsförläggande mot hyresvärden. Den boendes ansökan avslås.

Hyresvärden, Gotlandshem, har uppgett att man haft kontakt med den rökande grannen, men anser inte att man kan förbjuda vederbörande att röka.

Kvinnan flyttade in i lägenheten 2008. Hon trivs utmärkt där i övrigt, men allt för ofta har hon tvingats avbryta balkongvistelser på grund av röken när hon t ex haft gäster och barnbarn på besök och dukat på balkongen. Även med stängd balkongdörr kommer det in röklukt via ventilationsspringor.

Hon har talat med grannarna, som hon inte tycker visar någon hänsyn. Det är hon som får rätta sig efter dem. Hon har bett dem röka under deras köksfläkt, men det vill de inte med motiveringen att lägenhetens ytskikt skulle missfärgas.

Kvinnan var den senaste sommaren bortrest en längre tid för att slippa tobaksröken. Hon säger att hon inte vill bli utsatt för så mycket passiv rökning. Forskning runt om i världen visar mer och mer hur hälsofarlig den passiva rökningen är.

Utslaget i hyresnämnden och prövningsavslaget i Svea hovrätt stämmer med en rad tidigare domar och beslut där personer som yrkar på åtgärder mot den rökning som stör och hotar deras hälsa förlorar i hyresnämnder, miljödomstolar, tingsrätter och i Svea hovrätt.

I jämförelse med många andra länder saknar Sverige lagar och riktlinjer för hur rökning i flerbostadshus och deras utemiljöer ska kunna begränsas för att förbättra människors hälsa.

Mer om passiv rökning

Läs vidare