Läs mer (på engelska) om lagförslagen i Utah respektive Maryland.

Läs vidare