Det skriver ordförandena i de fem organisationerna inom Yrkesföreningar mot Tobak i en debattartikel på Dagens Samhälles webbforum. De framhåller att drygt hälften av landets 290 kommuner nu infört rök- eller tobaksfri arbetstid, men att motiven till beslutet på sina håll skulle behöva förankras bättre bland medarbetarna.

”Om cheferna inte förstår nyttan med reglerna blir det svårt att arbeta konsekvent med att genomföra dem. Och regler som inte efterlevs får förstås inte avsedda effekter.”

Läs vidare