”Denna mekanism kan förklara varför vuxna rökare som är mycket exponerade för passiv rökning har svårare att sluta än andra rökare”, skriver forskarna i artikeln i the Archives of General Psychiatry.

Tjugofyra unga vuxna deltog i undersökningen. Elva var rökare och 13 ickerökare. Deltagarna fick sitta i passagerarsätet i en bil i en timme. De utsattes för måttliga mängder tobaksrök eller för ingen tobaksrök. Under tiden studerades försökspersonens hjärna med hjälp av Positron Emission Tomography, PET. Dessutom mättes nikotinkoncentrationen i blodbanan.

Resultatet visade att exponeringen för måttlig mängd tobaksrök höjde nikotinkoncentrationen och aktiverade nikotinreceptorerna i hjärnan. Rökarna rapporterade en i genomsnitt 23-procentig ökning av nikotinsuget.

Här är en länk till tidskriftens sammanfattning av studien.

Läs vidare