Allt började med en motion från moderaten Jimmy Baker.

– Jag störs själv av att tvingas gå förbi rökande personer utanför bibliotekets entré eller på pendeltågsstationen. Och jag tänker på barn som måste passera rökare när de ska gå och träna i idrottshallen. De har inte valt det och blir kanske sjuka av det, säger han till lokaltidningen Södra sidan.

Jimmy Bakers förslag har varit ute på remiss och vunnit gehör hos samtliga partier i Botkyrka och även i andra remissinstanser. Nu har kommunfullmäktige bifallit motionen och gett socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att komma med förslag på zoner som kan göras rökfria och hur det kan gå till.

– I första hand vill vi titta på platser där det vistas mycket barn och ungdomar, som utanför ungdomsgårdar och vid idrottsanläggningar, säger Inger Ros, S, ordförande i Botkyrkas folkhälsokommitté.

– I bästa fall kan vi bidra till att färre unga börjar röka.

Läs vidare