Nacka gymnasiums rektor Elisabeth Gejrot är inte glad över förslaget:

– Det är synd att det dras till sin spets, säger hon.

Sedan 1993 finns en bestämmelse i Tobakslagen som säger att alla skolgårdar vid skolor där barn och ungdomar går ska vara rökfria. Det är skolledningens ansvar att se till att rökförbudet följs.

Erfarenhet och många undersökningar visar att det 19 år gamla rökförbudet på skolgårdarna fortfarande inte följs på många skolor runt om i landet. På många håll görs särskilda satsningar för att komma till rätta med problemet.

I Nacka kommun vill miljöenheten, som har ansvar för tillsynen av rökförbudet enligt Tobakslagen, skapa ökad press på skolledningarna med hjälp av pilotfallet Nacka gymnasium. I fjol gjorde Länsstyrelsen en inspektion där och konstaterade att det förekom rökning på skolgården. I våras gjorde kommunens miljöenhet egna kontroller, med samma resultat. Därför föreslår tjänstemännen nu att politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska besluta om ett vitesföreläggande mot Nacka gymnasium

– Om Nacka gymnasium får ett beslut mot sig, kanske även andra skolor tar till sig och försöker stävja rökningen, säger Nackas miljöchef Christer Rosenström till Nacka Värmdöposten.

Elisabeth Gejrot, rektor för enheten samhälle och medier, tycker att miljöenheten går för hårt fram:
– Självklart vill vi inte att eleverna ska röka. Men jag hade hellre sett ett samarbete med miljöenheten. Nu blir det skarpt läge så snabbt och vi är förvånade att det har gått så långt.

Läs vidare