Riksdagen röstade nyligen igenom ändringar i miljöbalken för att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s engångsplastdirektiv och EU:s avfallsdirektiv.

Ändringarna gör det exempelvis möjligt att i framtiden utöka det så kallade producentansvaret för avfall till att omfatta fler produkter som cigarettfimpar och portionssnus.

Som Tobaksfakta berättat tidigare har engångsplastdirektivet till syfte att minska användningen av engångsplast och innehåller bland annat krav på att införa ett producentansvar för cigaretter och att producenter ska betala för att ta hand om fimpar på gator och torg.

Regeringens förslag var att producentansvaret även skulle gälla för portionssnuset. Det tyckte motionärer från Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna var att gå utöver vad engångsplastdirektivet kräver, eftersom det inte nämner snus. Regeringen har därefter backat något på den punkten och sagt att man i det pågående beredningsarbetet överväger att inte införa producentansvar för portionssnus och att producenter av dessa varor i så fall inte kan bli skyldiga att betala nedskräpningsavgifter.

I lagen som riksdagen godkände beskrivs inte i detalj vad ändringarna kommer att innebära, utan riksdagen har gett regeringen rätt att utfärda de förordningar eller ge myndigheter rätt att utfärda de föreskrifter som behövs för att genomföra EU-direktiven.

Faktaruta

Tobaksrelaterat skräp är det vanligaste avfallet i Sveriges tätorter. Enligt en skräpmätning som Håll Sverige Rent gjorde 2020 stod cigarettfimpar för 62 procent av skräpet och portionssnuset för 14 procent.

Problemet med engångsplast är stort, både för att den mesta plasten tillverkas av fossila råvaror och för att den efter användning ofta hamnar i naturen, och så småningom i haven. Vissa engångsplastartiklar som är möjliga att ersätta med andra material är redan förbjudna sedan 3 juli 2021. Det gäller bland annat bomullspinnar, bestick, tallrikar, ballongpinnar och sugrör.

Nedskräpning regleras i miljöbalken och det är redan idag förbjudet att slänga skräp på marken. Att slänga mindre föremål är nedskräpningsförseelse som kan ge 800 kronor i böter. Att slänga enstaka fimpar, snusprillor och kolapappar är ringa förseelse och i nuläget inte straffbart, men den straffriheten försvinner alltså 1 januari 2022.

Läs vidare