Förbudet trädde i kraft 23 maj 2011. De som bryter mot det kan få motsvarande 320 kronor i böter.

– De vetenskapliga bevisen för att passiv rökning skadar hälsan även utomhus är obestridliga, sa Bloomberg när han lade fram sitt förslag i september 2010. Nu gör vi något åt det.

New York är ledande bland världens städer när det gäller förebyggande åtgärder mot tobak. En undersökning som genomfördes 2008 visade att andelen rökare bland tonåringarna halverats sedan rökförbudet infördes 2002. 2009 visade en annan undersökning att andelen vuxna rökare på tre år minskat från 21,7 procent till 15,8.

Rökning tillåts även i fortsättningen på vanliga gatutrottoarer och på parkeringsplatser.

Den 68-årige miljardären och republikanen Michael Bloomberg blev New Yorks borgmästare 2001. Han är starkt engagerad i ansträngningarna att minska tobaksbruket i världen, både som politiker och resursstark privatperson. Han har sedan 2005 satsat 375 miljoner dollar på att motverka rökning i tredje världen.

Yttrligare fem städer i USA har rökförbud i parkerna. Det är Chicago, San Francisco, Salt Lake City, Albuquerque i New Mexico samt hela Los Angeles county.
Källor: New York Post, Bloomberg News och the Christian Science Monitor. 2 februari 2011

Läs vidare