– Undersökningen visar att de flesta barnfamiljer vill ha rökfria uteserveringar, det är hög tid att utöka tobakslagen så att fler miljöer omfattas, säger Leif Henriksson, förste vice ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Astma- och Allergiförbundet driver just nu kampanjen Vi gillar rökfrittmed syfte att uppmuntra ägare till uteserveringar att införa rökfritt. Stödet för rökfria uteserveringar har ökat sedan 2012, då en liknande undersökning genomfördes. Den nya undersökningen visar också att fyra av tio barnfamiljer undviker att besöka uteserveringar på grund av att andra röker där.

Passiv rökning kan ge akuta och kroniska besvär i luftvägarna. Små barn är särskilt känsliga eftersom deras immunförsvar inte är färdigutvecklat och luftvägarna är trängre än vuxnas. Passiv rökning kan både förvärra barnastma och utlösa astma hos friska barn.

– Alla vinner på att införa rökfritt, förutom människor som är särskilt känsliga för tobaksrök skyddar man även personalen. Sverige har åtagit sig att följa WHO:s ramkonvention om tobak, länderna har enhälligt enats om att sträva mot hundraprocentigt rökfritt för alla i alla miljöer. Det är hög tid att vi lever upp till det, säger Leif Henriksson.

Positiva erfarenheter från rökfria inomhusmiljöer har lett till att det i de flesta länder finns en folklig majoritet som stöder förslag om rökfria utomhusmiljöer. Det har ännu inte undersökts hur lönsamheten påverkas när det gäller uteserveringar, men när det gäller införande av rökfritt inomhus på serveringar så har det inte påverkat omsättningen negativt i något land enligt världshälsoorganisationen, WHO. Omsättningen har varit densamma eller ökat.

Länk till kampanjsida om rökfria uteserveringar

Läs också artikel i tidningen Hotellrevyn om hälsovinsterna med rökfria uteserveringar!

Läs vidare