Vad var syftet med rapporten?

–Vi ville vidga tobaksfrågan till att även innefatta miljö och klimat. vi saknade ett samlat grepp om tobaksindustrins miljöpåverkan. Fakta om miljöpåverkan är också ett sätt att nå ungdomarna. Vi har jobbat med rökfria skolgårdar i drygt 25 år, och fortfarande röks det på skolgårdarna – ungdomar lyssnar inte på argument om cancer och KOL. Att prata om klimat och miljö är en mer framkomlig väg. Tobaksproduktionen i världen står för en större klimatbelastning än Sveriges samlade utsläpp gör och det utan att det finns någon nytta i andra vågskålen.

 

Var det något särskilt i rapporten som du själv reagerade över?

–Att det är så mycket plastskräp i cigarettfiltren, som sen hamnar i marken och i haven, reagerade jag över. Fimpar innehåller dessutom cirka 7000 miljögifter. Debatten i media handlar mycket om nedskräpning av sugrör i plast och en hamburgerkedja slutar att använda dem, men plasten i cigarettfimpar talar man inte om.

En annan sak som är okänd är tredjehandsrökningen. Det är ett relativt nytt forskningsområde och handlar om hur röken, som sitter kvar i damm, kläder och tapeter och liknande, påverkar hälsan.

Ytterligare en sak var detta med vattenbristen. Tobaken odlas ju mest i länder där det är ont om vatten. Att producera en cigarett kräver 3,7 liter vatten. Det blir 27 kubikmeter vatten på ett år för en rökare som röker ett paket om dagen. Som jämförelse går det åt 4,3 kubikmeter vatten för att producera det kött som en normalkonsument äter på ett år.

 

Hur har rapporten tagits emot?

–Vi presenterade den på ett seminarium i riksdagen med 25 deltagare och där fick den ett positivt bemötande. Tobaksfrågor brukar ju inte få så stor uppmärksamhet, men vi gör vad vi kan för att sprida rapporten. Vi har skrivit pressmeddelanden och det har resulterat i artiklar ibland annat Upsala Nya Tidning och Miljömagasinet. Med fakta från rapporten slipper vi hela diskussionen kring cigaretter eller snus, vilket är bra – miljön påverkas på samma sätt oavsett produkt.

 

Hur sprider ni informationen vidare?

–Nu när vi har faktakunskapen sprider vi informationen på olika sätt. Vi deltar i seminarier och konferenser där vi tar upp rapportens innehåll, vi skriver debattartiklar, skickar pressmeddelanden. Vi har vår medlemstidning VISIR-aktuellt som skriver om den, och tidningen skickar vi vitt och brett, till exempel till vårdcentraler. Vi sprider informationen i sociala nätverk.

 

Utöver rapporten – har VISIR något annat på gång?

–Vi jobbar sedan flera år tillbaka med Rökfri ramadan. Under den muslimska fastemånaden ramadan får de fastande inte röka så länge som det är ljust, och det är ett bra tillfälle att passa på att sluta. Vi samarbetar med Sluta röka-linjen, stadsdelsförvaltningarna och moskéerna i Göteborg och Stockholm. Arbetet har gett bra kontakter med de islamiska församlingarna.

Vi föreläser också i SFI-klasser, och där är det många som röker och inte känner tobakens ohälsoeffekter.

 

Gör ni något med anledning av att det blir rökfria utemiljöer från 1 juli?

–VISIR kommer att fortsätta driva Projekt Kommunkontakter. Under 2018 har vi kartlagt samtliga 290 kommuners hemsidor angående information om rökfria miljöer samt därefter brevutskick.  En uppföljning av projektet planeras.

Läs vidare