Problemet har diskuterats med brukarna, som accepterat att försöka bidra till en förbättring, men sedan inte levt upp till detta. Enligt Kommunals lokala skyddsombud vägrar brukarna att vädra och att ha den luftrenare som ställts dit påslagen. Brukarna röker också medan hemtjänstpersonalen är i bostaden.

När arbetsgivaren, Nora kommun, inte kunde lösa problemet, vände sig skyddsombudet till Arbetsmiljöverket. Nu kräver Arbetsmiljöverket i ett vitesföreläggande att kommunen förbättrar arbetsmiljön hos de aktuella brukarna. Kommunen får ett halvår på sig att klara det. Om man misslyckas väntar 75000 kronor i vite.

Arbetsmiljöverket vill bl a att ventilationen förbättras, att brukarna inte röker när personal är på plats och att bostaden vädras före hemtjänstens besök. Dessutom föreslås att personalen erbjuds skyddsutrustning och att kommunen erbjuder alternativa arbetsuppgifter för anställda som inte vill utsättas för tobaksrök.

Läs vidare