Det sade barn- och äldreminister Maria Larsson, ansvarig minister för regeringens ANDT-politik (alkohol, narkotika, dopning och tobak) när hon lanserade regeringens strategi för att förebygga bruk och missbruk.

Lanseringen skedde vid en särskild konferens som kommer att följas av liknande, men regionala, konferenser under året.

Läs vidare