Experimentet kommer att fokusera på rökare och före detta rökare mellan 60 och 79 år, eftersom lungcancer är vanligast i denna åldersgrupp, enligt NL Times.

Läkare har bett om en screening för lungcancer i flera år eftersom sjukdomen är mycket mer behandlingsbar om den upptäcks tidigt. Enligt en studie från 2020 kan tidig upptäckt minska dödligheten med 25 procent eller mer hos rökare och före detta rökare. I Nederländerna uppgår det till 1 500 till 2 500 färre dödsfall i lungcancer per år.

Läs vidare