Det är sex dagligvarukedjor i Danmark som inte längre kommer att ha tobaksprodukterna synliga i butikerna. Först ut var butikskedjan Salling Group med 500 Netto-butiker i juli 2018, och därefter följde kedjans övriga butiker Føtex och Bilka med ytterligare ett par hundra butiker under hösten. Butikskedjorna Rema 1000, Aldi och Lidl gjorde samma sak från 1 januari i år, och från 1 juli är hela Coop-kedjan med på att inte exponera tobaksprodukter. Magasin har slutat att sälja tobak helt och hållet i sina två butiker.

Från 1 juli 2019 är det cirka 2000 butiker som inte kommer att ha tobaksvaror synliga för kunderna.

Dagligvaruhandelns initiativ i Danmark är ett utmärkt steg på vägen mot en lagstiftning för bättre folkhälsa, tycker Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert på Tobaksfakta.

– All tobak är motsatsen till en hållbar utveckling och jämlik hälsa. Det finns heller inga vetenskapliga tvivel om vikten av att stoppa all exponering av tobak. Det är angeläget för att skydda särskilt barn, säger hon.

Frivilligt initiativ från handeln

Att gömma tobaken är alltså ett frivilligt initiativ från de olika danska kedjorna som har kommit till stånd i samarbete med cancerorganisationen Kræftens Bekæmpelse.
Inspirationen kom från Island som redan 2002, som första land i världen, införde exponeringsförbud för tobaksprodukter. För att undvika ordet förbud kallade man företeelsen ”tobak under disken”, skriver Niels Them Kjaer, projektledaren för Kræftens Bekæmpelse och läkare, i ett mejl till redaktionen. Hösten 2016 träffade han bland andra de CSR-ansvariga för de stora detaljhandelskedjorna för ett samtal om hälsa, och där ingick tobaksfrågan med särskilt fokus på barn och ungdomar.
Arbetet har alltså lett till att tusentals butiker i Danmark nu väljer att inte exponera tobaksprodukterna i butiken.

Bearbetar politiker

Coop förklarar på webbplatsen gemtobakken.nu varför kedjan har valt att gömma tobaken både i sina danska och tyska butiker, och varför Coop sedan starten 2017 är med i initiativet Røgfri Fremtid (Rökfri framtid) och även bearbetar politiker för att få till en lag om exponeringsförbud: ”Om vi effektivt ska skydda våra unga från rökning måste det finnas en gemensam ansträngning från alla försäljningsställen. Villkoren bör vara desamma för alla. Därför vill vi att danska politiker inför ett exponeringsförbud för alla försäljningsställen – precis som man har gjort i till exempel Norge och Storbritannien. Detta säkerställer marknadens villkor och ger bättre möjligheter för nästa generation att bli rökfri”.

Arbetar för att få till en lag

Organisationen Kræftens Bekæmpelse delade i februari ut sitt hederspris till de livsmedelskedjor som frivilligt väljer att inte exponera tobak i butikerna.

–Livsmedelskedjorna har valt att ta ansvar och ta ledningen i ett gemensamt försök att skapa ett samhälle där barn och ungdomar inte börjar röka. Varje år dör nästan 13 600 människor i Danmark på grund av rökning, och de flesta av dem tände den första cigaretten när de var unga. Stormarknadskedjorna har valt att ta hänsyn till barn och ungdomar högre än risken att förlora kunder, sa Helen Bernt Andersen, ordförande för organisationen, när priset delades ut.

Men organisationen är inte färdig med detta. Tobaksprodukter säljs i cirka 7400 butiker. Ungefär 40 barn om dagen börjar röka i Danmark. Cirka 23 procent av danskarna röker och många av dem vill sluta. De som har slutat kan lättare förbli tobaksfria om de inte utsätts för marknadsföring av tobaksprodukter.
”Vi fortsätter att kämpa för en lag” skriver Niels Them Kjaer, projektledare för Kræftens Bekæmpelse.

”Inte samma förhållanden i Sverige”

Tobaksfakta har sökt företrädare för de svenska dagligvarukedjorna Axfood, Coop och Ica för att få svar på frågan om de skulle kunna tänka sig att frivilligt sluta exponera tobaksprodukter. Butikskedjor kan själva välja hur de vill visa olika produkter inom de ramar som lagar och regler anger, men samtliga väljer att hänvisa till branschorganisationen Svensk dagligvaruhandel, där Daniel Liljeberg är näringspolitiskt ansvarig.

Organisationen anser att det var rimligt att Sverige valde att inte lagstadga om ett exponeringsförbud för tobak när den nya tobakslagen togs i december 2018. ”Cigaretter exponeras redan på ett ansvarsfullt sätt, ofta i höjd med eller efter kassalinjen, särskilda skåp eller i automater inom svensk dagligvaruhandel”, skriver Daniel Liljeberg i ett mejl till Tobaksfakta.

Svensk Dagligvaruhandel anser att Sverige och Danmark har olika utgångslägen när det gäller tobaksanvändning.

”Rökningen minskar i Sverige. Av de skälen tror vi oss inte se en liknande rörelse som den inom dansk handel att gå mot frivilliga exponeringsförbud. Det finns helt enkelt inte ett lika starkt behov av det i Sverige.”

Det finns redan regler för hur tobaksprodukter får exponeras i Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av tobaksprodukter, vilka Svensk Dagligvaruhandel stödjer. Organisationen har också branschriktlinjer för hantering av tobaksvaror. Att ha en alltför restriktiv hållning mot de näringsidkare som följer regler och krav från lagstiftare och myndigheter kan få konsekvensen för tobaksförsäljningen, enligt Daniel Liljeberg.

”Det skulle kunna få till följd att tobaksförsäljningen förflyttas till oseriösa försäljningsställen och i högre grad säljs illegalt av andra aktörer som inte följer regelverket, inte genomför ålderskontroller och inte betalar skatt”, skriver han.

Argumenten kommer från tobaksindustrin

Tobaksfaktas experter är inte nöjda med svaret från Svensk dagligvaruhandel.
–Svensk dagligvaruhandel prioriterar tobaksindustrins ekonomiska intressen före ungdomars hälsa. Undersökningar i länder som har förbjudit exponering av tobaksvaror på säljställen visar tydligt att ungdomar är mindre benägna att börja röka och att de uppfattar rökning som mindre attraktivt och mindre acceptabelt, säger Göran Boëthius.

Många länder har redan infört åtgärden och servicehandelns argument anser Margaretha Haglund kommer från tobaksindustrin som skrämmer branschen med risken att ett exponeringsförbud leder till lägre vinster.

–Butiker och förpackningar är idag tobaksindustrins främsta marknadsplatser för att sprida och hålla intresset uppe för tobak. Barn och unga och de som försöker sluta är mest utsatta. De enda som behöver tobaken är tobaksindustrin. I Sverige behövs ett exponeringsförbud för tobak lika mycket som i Danmark. Åtgärden har dessutom länge stötts av allmänheten, minst sju av tio stödjer ett exponeringsförbud. Representanten för dagligvaruhandeln tycks ha svårt att inse att även den näringen bör bidra till en framtid med en hållbar utveckling. Han låter tyvärr som en megafon för tobaksindustrin, säger Margaretha Haglund.

Läs vidare