Förbättrad tobaksbeskattningspolitik kan också vara en nyckel för att bygga upp hälso- och sjukvården efter covid-19, när länderna behöver ytterligare resurser för att finansiera en återhämtning av sjukvården.

År 2018 hade endast 38 länder tillräckligt höga tobaksskatter, alltså att minst 75 procent av priset på tobaksprodukter består av skatt.

Läs mer här

 

Läs vidare