När traditionella former av tobaksreklam blir begränsade eller förbjudna i många länder använder tobaksindustrin själva cigarettpaketet som en viktig marknadsföringsmetod. Projektet Tobacco Pack Surveillance System utvecklades för att dokumentera variationen av cigarettpaket som finns tillgängliga i de 14 låg- och medelinkomstländerna med det största antalet rökare.

Databasen innehåller detaljerade fotografier och beskrivningar av tobaksförpackningar. Det går också att lägga in bilder på tobaksförpackningar så att databasen byggs på.

Målet med TPackSS är att övervaka huruvida nödvändiga hälsovarningar på tobaksförpackningar implementeras som avsett, och att identifiera förpackningsdesign och marknadsföring som kan strida mot kraven på tobaksförpackningar.

Webbplatsen drivs av Institute for Global Tobacco Control vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Läs vidare