Att vinterspelen i Peking blir tobaksfria innebär att det kommer att råda rökförbud i hela OS-byn, även på barer och restauranger. Tobaksprodukter får inte förekomma på idrottsarenorna, sändningarna från OS bör främja en tobaksfri policy och tobakssponsring är inte tillåten i samband med spelen.

En sådan tobaksfri policy tillämpades även vid OS i Peking 2008.

Läs vidare