”Detta är helt i linje med de nationella folkhälsomålen och innebär att vi skulle ansluta oss till de 153 kommuner i Sverige som redan infört rökfri arbetstid. Detta ger en signal om att Umeå kommun värnar om folkhälsan och vill jobba stimulerande för att minska tobaksbruket och stödja de medarbetare som vill välja bort tobak”, skriver nu folkhälsoföreträdarna från kommun och fackliga organisationer.

Rapporteringen om beslutet har i vissa medier fokuserat på visionen om en på sikt tobaksfri arbetstid, alltså en arbetstid utan både cigaretter och snus. Det har skrivits en hel del om vad som kallats snusförbud. Detta vänder sig nu flera personer som arbetar med tobaksfrågan i Umeå mot i debattartikeln. De framhåller att lokala medier speglat beslutet ”på ett sätt som vi som aktivt jobbar med tobaksfrågan inom kommunen inte alls känner igen oss i”:

”Tanken med vårt tobaksförebyggande arbete har aldrig varit, kommer aldrig att vara, att genom förbud och pekpinnar jaga tobaksbrukare.
Motiv till att inom Umeå kommun jobba med ett tobaksförebyggande utgår från tre olika perspektiv: hälsa, miljö och förebild.”

Läs vidare