Han framhåller också att även om rökningen minskar bland vuxna så är trenden bland unga snarast uppåtgående.

Trafiken skördar färre dödsoffer, men där finns en nollvision som gett bra fokus i trafiksäkerhetsarbetet. Samma höga målsättningaqr och fokus behövs i det tobaksförebyggande arbetet, menar han.

”En nollvision för rökning innebär inte ett krav på förbud. Det vore varken önskvärt, eller förmodligen särskilt effektivt. Däremot måste vi trappa upp arbetet för att minska rökningen avsevärt. En undersökning från bland annat den europeiska sammanslutningen av cancerorganisationer visar att Sverige halkar efter, när man jämför tobakspolitikens effektivitet i europeiska länder.”

Jens Sundström påpekar att Finland har ett uttalat mål om ett tobaksfritt land till 2040 och att Nya Zeeland satt ett liknande mål till 2025.

Med nollvision menar han att vi i framtiden måste komma i ett läge då ingen längre väljer att röka. För att nå dit föreslår han en lång rad åtgärder – bl a utbyggd rökavvänjning, neutrala tobakspaket, varningsbilder på förpackningarna, fortsatt höjda tobaksskatter och exponeringsförbud på säljställena.

Läs hela debattartikeln!

Läs vidare