De tre fp-skribenterna är Hans Andersson, gruppledare i Norrtäljes kommunfullmäktige och vice ordförande i Tiohundranämnden*, Birgitta Rydberg, sjukvårdslandstingsråd med ansvar för folkhälsa, och Anna Starbrink, personal- och produktionslandstingsråd samt ordförande i Folkpartiets nationella sjukvårdsprogramgrupp.

De framhåller att rökningen bland ungdomar ökar trots den glädjande minskningen bland vuxna och att rökningen fortsätter att skörda tusentals dödsoffer varje år i vårt land. De beskriver det arbete som kommuner och landsting lägger ned på att hjälpa rökare att sluta och förebygga att unga överhuvudtaget börjar röka. Och de efterlyser en nationell politik som kan stödja och komplettera detta arbete:

”Men kommunernas och landstingens insatser räcker inte utan en tydlig nationell politik mot rökningen. Vi efterlyser därför en nollvision för rökning, med ett årtal för när ingen längre väljer att röka – en sådan som såväl Nya Zeeland (år 2025) och Finland (år 2040) har beslutat om. Liksom med nollvisionen för trafikdöda och skadade, behövs nollvisionen för rökning för att ge en tydlig målpunkt och struktur för arbetet.”, skriver de.

”Om vi menar allvar med att hjälpa rökarna att sluta röka, behöver vi börja vara konsekventa: rökning är en hälsofara och en produkt som skadar och dödar tusentals kan inte behandlas som andra.”

Fp-trion pekar också på en rad åtgärder som kan vidtas nationellt för att underlätta det lokala tobaksförebyggande arbetet:

”Tobakspaketen kan göras mindre säljande och mer avskräckande med neutral utformning (utan färgglad design som är gjord för att locka framför allt unga), och med varningsbilder på rökningens konsekvenser. Förebilder finns i flera andra länder. Cigaretter och reklambudskap kan sluta att exponeras i butikerna. Krav på licens för försäljning av tobaksvaror kan införas. Och prisinstrumentet, genom tobaksskatten, kan ses över.”

*TioHundra är ett unikt samverkansprojekt som samlar det politiska ansvaret för sjukvård och omsorg för Norrtäljeborna hos TioHundranämnden. Nämnden består av politiker från Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting.

På denna länk kan du läsa debattartikeln i sin helhet.

Läs vidare