Cancerfonden konstaterar att 6500 personer dör varje år i vårt land pga tobaksrökning, att lungcancer fortsätter att öka bland kvinnor, att 45 ungdomar börjar röka varje dag och att rökningen kostar samhället minst 30 miljarder kronor om året. ”Ändå är tobaksrökningen i Sverige en politisk ickefråga”, skriver Cancerfonden och kritiserar både riksdagen och regeringen.: ”…ingen verkar ta ansvar och tobakspolitiken går på tomgång utan några konkreta initiativ”.

Organisationen framhåller att den internationella Tobakskonventionen innehåller de åtgärder som behövs och att den i många andra länder används som ett stöd för att flytta fram de tobakspolitiska positionerna. I Sverige är dock konventionen till stor del okänd av beslutsfattarna och används inte aktivt i politiken. Cancerfonden lyfter fram följande fyra punkter där Sverige idag bryter mot Tobakskonventionens riktlinjer:

1/ Skyddet mot passiv rökning i vårt land är inte hundraprocentigt.

2/ Det saknas varningsbilder på tobaksförpackningar.

3/ Tobaksindustrin tillåts fortfarande att göra rekla på förpackningar och säljställen.

4/ Fullständig offentlig insyn saknas i tobaksindustrins lobbyarbete gentemot regering och riksdag.

”Därför är det anmärkningsvärt att man inte lever upp till alla de krav som tobakskonventionen ställer. Jämför till exempel med hur orimligt det skulle te sig att inte följa FN:s Barnkonvention”, skriver Cancerfonden som anser att följande åtgärder snarast bör genomföras i Sverige:

  • Inför exponeringsförbud för tobaksprodukter.
  • Inför neutrala tobakspaket.
  • Inför varningsbilder på minst 80 procent av paketens yta.
  • Inför en 18-årsgräns för bruk av tobak.
  • Fortsätt höja tobaksskatten.
  • Inför en nollvision för tobaken i Sverige.

Via denna länk kan du ladda ned Cancerfondsrapporten 2012.

Läs vidare