– Det som motiverar mig är framför allt att skydda barn och ungdomar från påträngande marknadsföring. Småbarn borde inte känna igen alla cigarettmärken, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Anders Magnusson.

Han är huvudansvarig för tobakstillsynen i kommunen. Mycket av det praktiska arbetet utförs av livsmedelsinspektörerna i samband med deras övriga tillsynsarbete.

– Vi har reagerat mot att vissa ställen har väldigt mycket tobaksreklam och beslutat oss för att i år rikta in oss just på marknadsföringen när det gäller tobaken. Givetvis har vi tillsyn även när det gäller t ex åldersgränsen också, men vi ska kolla mer än tidigare på reklamen i samband med våra ordinarie inspektioner, säger Anders Magnusson.

Tobakslagens huvudregel är att tobaksreklam är förbjuden. Dock finns ett undantag som säger att den som säljer tobaksvaror får ha dem synliga för kunderna. Det är också tillåtet att inne på försäljningsstället sätta upp skyltar som inte är ”påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak.” Skyltarna får inte heller synas utifrån.

– Jag har gjort en checklista till livsmedelsinspektörerna om vad de ska titta på. När de ser något som de tycker är tveksamt så kontaktar de mig, berättar Anders Magnusson.

Satsningen har redan resulterat i att en kiosk på Växjös huvudgata, Storgatan, fått ett föreläggande om att ta bort olagliga reklamskyltar som syntes utifrån genom kioskens glasväggar. Ägaren följde föreläggandet. Även en annan handlare har av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen uppmanats att ta bort påträngande och uppsökande tobaksreklam. I denna butik handlar det om mycket stora mängder reklam bakom kassan, rörlig tobaksreklam på TV-skärmar och skyltning med bl a underlägg och telefonfodral med tobakslogotyper. Handlaren där säger till lokalpressen att han avvaktar vad tobaksbolagets jurister säger innan han bestämmer vad han ska göra.

– Där ligger det stora problemet – att butikerna får så mycket skyltmaterial och butiksutrustning från Swedish Match och andra tobaksbolag, säger Anders Magnusson.

– Handlarna utsätts kanske för påtryckningar från bolagen och litar på att det som kommer från dem är tillåtet att använda. Men det är näringsidkaren som är ansvarig för reklamen i den egna butiken.

Läs vidare