Forskare vid Masshad University of Medical Sciences i Iran undersökte lungfunktionen hos 51 personer som rökte vattenpipa, 30 personer som rökte cigaretter och drog mycket djupa bloss samt 51 personer som rökte cigaretter med mer ordinära bloss. Dessutom undersöktes 44 rökfria kontrollpersoner.

Forskarna ville jämföra förekomsten av luftvägssymtom i de olika grupperna. De fann att pip i bröstet förekom hos 23 procent av vattenpiperökarna, 30 procent av dem som rökte cigaretter med djupa bloss och drygt 21 procent av de övriga cigarettrökarna. Bland de rökfria hade ca. 9 procent problem med pip i bröstet.

Hosta förekom hos 21, 36, 20 respektive 7 procent. Ökad slembildning hos 14, 10, 4 respektive 7 procent.

Resultaten slår effektivt hål på myten att vattenpiperökning är mindre skadlig än att röka cigaretter. Tvärtom hade alltså vattenpiperökarna mer luftvägsbesvär än ”normalrökaren” av cigaretter och ungefär lika stora problem som de cigarettrökare som drog djupa bloss.

Länk till sammanfattning av studien.

Läs vidare