Vattenpipor har använts för tobaksrökning i Afrika och Asien i nära 400 år. Numer sprider sig detta tobaksbruk över världen. I Sverige har 27 procent av alla över 15 år prövat att röka vattenpipa, enligt Statens folkhälsoinstitut. Var tredje pojke och var fjärde flicka i årskurs 9 och över 60 procent av ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet hade rökt vattenpipa under 2009.

Det finns en myt om att det är mer ofarligt att röka vattenpipa än att röka cigaretter – att röken på något sätt skulle ”renas” vid sin passage genom vattenbehållaren. Men allt fler forskningsresultat visar att hälsoriskerna med att röka vattenpipa är desamma som riskerna med cigaretter, och att de är stora.

I den aktuella studien jämfördes 251 personer med lungcancer med 500 friska kontrollpersoner. Föga överraskande ökade både cigarett- och vattenpipsrökning lungcancerrisken kraftigt. Den allra största riskökningen – en sexfaldig ökning jämfört med rökfrihet – hade de som enbart rökte vattenpipa.

Här kan du ladda ned artikeln om studien i Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.

Här kan du ladda ned en rapport från Statens folkhälsoinstitut, ”Vattenpipa – rök utan risk?”

Läs vidare