I studien deltog 13 frivilliga försökspersoner (åtta män och fem kvinnor) som var vana att röka både vattenpipa och cigaretter. Alla deltagarna fick röka vattenpipa i fyra dagar och cigaretter i ytterligare fyra dagar. Det var ett mellanrum på en vecka mellan de två testperioderna. Deltagarna rökte i genomsnitt 11 cigarretter eller tre vattenpipesessioner per dag. De fick lämna blodprover, urinprover och utandningsprover som analyserades av forskarna.

Resultaten visade att vattenpiprökning gav ungefär hälften så höga nikotinhalter som cigarettrökning (men tillräckligt höga för att skapa beroende). Kolmonoxidhalterna i utandningsluften var däremot 2,5 gånger så höga vid vattenpiprökning som vid cigarettrökning. Kolmonoxid lan öka risken för hjärtattacker och stroke samt för plötslig död hos personer med hjärt- och lungsjukdomar.

Halterna av bensen i urinen var också betydligt högre efter vattenpiprökning än efter cigarettrökning. Bensen är cancerframkallande och har bland annat kopplats till leukemi.

Ett annorlunda mönster av exponering för cancerframkallande ämnen kan resultera i en annorlunda cancerriskprofil hos vattenpiprökare än hos cigarettrökare, skriver forskarna i sin artikel om studien i tidskriften Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention. Särskilt oroande är leukemirisken på grund av exponeringen för bensen vid rökning av vattenpipa.

Vattenpiprökning är en gammal tradition från afrikanska och österländska kulturer som spridit sig till västvärlden. Vattenpiprökning ökar, särskilt bland ungdomar. Det gäller även i Sverige. I Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings skolmätning hade omkring en tredjedel av ungdomarna i årskurs 9 och över hälften av ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet rökt vattenpipa någon gång 2012.

Statens folkhälsoinstitut har publicerat en rykande färsk broschyr om vattenpipa. Du kan ladda ned den här.

Läs vidare