Den som röker vattenpipa får i sig stora mängder cancerframkallande ämnen. Det visar en ny forskningsstudie som genomfördes i Syrien och har publicerats online av tidskriften Tobacco Control.

Forskarna vid Syrian Center for Tobacco Studies samlade under en tid in urinprover från 24 personer som rökte vattenpipa varje dag, 23 personer som rökte cigaretter dagligen och 28 tobaksfria deltagare. Halten av cancerframkallande, tobaksspecifika nitrosaminer i proverna analyserades.

Resultatet visade att vattenpiperökarna hade 5-10 gånger högre halter av tobaksspecifika nitrosaminer än de tobaksfria personerna. Allra högst halter hade cigarettrökarna, men skillnaden mellan dem och de som rökte vattenpipa var liten.

Enligt statistik för 2012 från Statens folkhälsoinstitut hade nästan en fjärdedel av vuxna och ungdomar över 15 år i Sverige rökt vattenpipa någon gång i livet. 16 procent hade rökt vattenpipa det senaste året. Vanligast var vattenpipa bland de yngsta. I åldersgruppen 16-29 år hade 37 procent av kvinnorna och 42 procent av männen rökt vattenpipa under det senaste året (Nationella folkhälsoenkäten).

Läs vidare