Ett nytt blogginlägg på nätverkets STOP:s webbplats tar upp tobaksbolagens två sidor: vad de säger att de ska göra – och vad de sedan i själva verket gör.

Inlägget djupdyker i flera ämnen, som till exempel tobaksindustrins hållning till barnarbete, som den säger att den fördömer, medan den fortsätter att vidmakthåller de förhållanden som leder till barnarbete.

Läs vidare