CANs drogvaneundersökningar har genomförts årligen bland elever i grundskolans årskurs 9 sedan 1971. De görs som anonyma gruppenkäter i klassrummen på ett riksrepresentativa urval av klasser. I 2011 års undersökning deltog drygt 4 600 elever.

Rökningen har minskat något de senaste åren. Från 2009 till 2011 har andelen rökare i årskurs 9 sjunkit från 23 till 19 procent bland pojkarna och från 30 till 26 procent bland flickorna.

Alkoholkonsumtionen har minskat bland pojkarna i årskurs 9 sedan millennieskiftet och bland flickorna sedan mitten på 2000-talet. Speciellt bland pojkarna är värdena historiskt låga och har sjunkit ytterligare något sedan förra året. Detta gäller såväl andelen alkoholkonsumenter som den totala konsumtionen och berusningsdrickandet.

För några år sedan inträffade en viss ökning i andelen elever som provat narkotika. Ökningen har avstannat och de tre senaste åren har värdena varit relativt oförändrade (9 procent bland pojkarna och 6 procent bland flickorna 2011).

Här kan du ladda ned hela rapporten.

Läs vidare