Lagförslaget är dock långt ifrån tillfredsställande enligt den tyska organisationen Unfair Tobacco och riskerar att vattnas ned under processen innan den godkänns i parlamentet. På sin hemsida går organisationen igenom vad det nuvarande förslaget får för konsekvenser för tobaksindustrin.   

 

Läs vidare