Cigarrettrökningen i Turkiet ökade explosionsartat sedan det statliga tobaksmonopolet avskaffats 1983 och de multinationella tobaksbolagen kom in i landet och startade en intensiv marknadsföring.

Innan dess fanns bara turkiska cigaretter och monopolets tobaksreklam var blygsam. Cigarrettkonsumtionen ökade med 80 procent 1983-1999. 1988 var andelen rökare bland männen 63 procent och bland kvinnorna 24 procent. Hälsoproblemen ökade i samma takt. 100 000 rökare dör fortfarande i förtid varje år.

  • Under 1990-talet reagerade det civila samhället och politiker på att fallen av cancer och lung- och hjärtsjukdomar ökade drastiskt. Det ledde till en första tobakslag i november 1996. Rökning förbjöds i sjukvården, i skolor och på sportarenor, i regeringsbyggnader och på arbetsplatser med fler än fem anställda samt på allmänna kommunikationer. 18-årsgräns vid försäljning infördes.

Sedan Turkiet snabbt skrivit under och ratificerat WHOs tobakskonvention inrättades en specialenhet för tobaksfrågor i hälsodepartementet. En aktionsplan utvecklades som ledde till en skärpning av tobakslagen 2008. Denna genomfördes i två faser med rökförbud inomhus i alla offentliga lokaler, med undantag för serveringar, från maj 2008.

Serveringarna helt rökfria

I nästa fas från juli 2009 omfattades även serveringarna av förbudet, inklusive rökning med vattenpipa. Ett försök från restaurangbranschen att få tillåta rökning i avskilda utrymmen underkändes i den konstitutionella domstolen. Inomhus råder nu total frihet från tobaksrök.

Även den internationella tobaksindustrin har satsat hårt för att underminera de turkiska ansträngningarna att åstadkomma ett rökfritt samhälle.

Lagen från 2008 tillförde ett operativt system för tillsyn. Det finns nu en organisation med inspektörer i varje region som ser till att lagen följs.

En bit in på 2000-talet började rökningen plana ut. 2008 rökte 47 procent av männen och 15 procent av kvinnorna, i genomsnitt 31 procent.

Sedan andra fasen av 2008 års tobakslag införts i juli 2009 minskade försäljningen av cigaretter från 11,4 miljarder i juni till 9,8 miljarder i juli månad. Den har sedan pendlat mellan 5,9 och 9,2 miljarder per månad. Sedan dess har Turkiet också beslutat införa varningsbilder på cigarettpaketen.

Färre patienter på akuten

Flera studier har genomförts för utvärdering av tobakslagens effekter. En av dessa är ett projekt där forskare undersökt i vilken utsträckning rökförbudet i offentliga lokaler påverkat antalet patienter med akuta besvär från rökrelaterade sjukdomar på akutmottagningarna på tio sjukhus i Istanbul. Studien genomfördes under de fem första månaderna 2009 och 2010.

Det visade sig att antalet patienter med sjukdomar som förknippas med aktiv och passiv rökning minskat med 24,2 procent från 2009 till 2010, antalet fall av lunginflammation med 33 procent, nedre luftvägsinfektioner med 61 procent, hjärtinfarkter med 33,6 och akuta astmafall med 20,5 procent. Minskningarna innebär att kostnaderna för sjukvården sjönk med 457 104 euro.

Studien leddes av den internationellt kända professorn Elif Dagli vid Marmarauniversitetet, ordförande i den Turkiska koalitionen för tobak eller hälsa. Hon säger till Tobaksfakta:

– I inget annat land som genomfört lagar om rökfria miljöer har tobaksindustrin arbetat så ihärdigt som i Turkiet med vilseledande informationskampanjer och andra tvivelaktiga insatser för att försöka undergräva tobakslagsstiftningen. Orsaken är att Turkiet är en kulturell korsväg, en brygga mellan öst och väst och med stort inflytande i regionen. Industrin hatar att se oss glida ur deras händer. Och ännu efter fyra år försöker de vända på lagstiftningen, nu med hjälp av olika allierade. Men vi kommer inte att ge upp.

Källor:

The Ministry of Health

Islamic World Acad. Public Health

Tidningen Todays Zaman

Carl-Olof Rydén

Läs vidare