Den senaste statistiken handlar om år 2016 då det föddes 121 511 barn i Sverige. Den visar en glädjande fortsatt minskning av tobaksanvändningen bland gravida. Tidigt i graviditeten, vecka 8-12, uppgav 94,2% av mammorna att de varken rökte eller snusade. Tio år tidigare var 91,9% tobaksfria i tidig graviditet och år 1983 var siffran 68,6%.

Det är den minskande rökningen som gör att tobaksbruket går ned. År 2016 rökte 4,7% i tidig graviditet, den lägsta siffran dittills. Men för snusanvändningen under graviditet syns ingen minskning. 1,2% av mammorna snusade i vecka 8-12, samma andel som år 2000. När det gäller tobaksanvändning senare under graviditeten, i vecka 30-32, har snusanvändningen faktiskt ökat i stället för att minska (medan rökningen minskar även där).

Det tycks som att informationen om riskerna med att röka under graviditet har haft ett gott genomslag, men att snusriskerna ännu är mer okända – något som också bekräftas av barnläkare och andra experter inom barn- och mödrahälsovården.

I fjol presenterade barnläkaren och forskaren Anna Gunnerbeck sin avhandling. Den visar att snusanvändning under graviditet är kopplad till lika stora risker som rökning när det gäller dödföddhet, för tidig födsel, läpp-käk-gomspalt samt andningsuppehåll under nyföddhetsperioden. Om kvinnan slutade snusa tidigt i graviditeten sågs ingen riskökning.

– Nikotinet i snus har lika skadliga effekter på fostret som nikotinet i cigaretter. Unga kvinnor som börjar snusa är inte medvetna om hälsoriskerna för barnet med snusanvändning under graviditet, framhöll hon.

Andra svenska forskare publicerade en studie, finansierad av Hjärt-Lungfonden, som visar att snusning under graviditet påverkar hjärtfunktionen på ett sätt som ökar risken för plötslig spädbarnsdöd.

– Vilket understryker vikten av att blivande mammor avstår helt från nikotinprodukter – helst redan innan de blir gravida, säger Felicia Nordenstam, biträdande överläkare vid Barnhjärtcentrum på Karolinska Universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden.

Även den aktuella statistiken från Socialstyrelsen belyser tydliga samband mellan både rökning och snusning och ökad dödlighet för barnet. Siffror om mammans tobaksanvändning under vecka 8-12 från åren 2012-2016 visar till exempel att 3,5% av de tobaksfria graviditeterna slutade med dödfödsel. Både bland snusande och bland rökande kvinnor låg siffran för dödfödsel strax över 5%.

Läs vidare