Nu inkluderas även de många små butikerna. De fick anstånd för att de ansågs behöva mer tid för att ställa om. Gränsen för en liten butik är högst 278 kvadratmeter

I fortsättningen måste all tobak förvaras bakom gråmålade dörrar till separata skåp.

Den affärsägare som bryter mot lagen riskerar fängelsestraff.

Syftet med att få bort den synliga tobaken är framför allt att minska frestelserna för barn och ungdomar att börja röka. Att få bort tobaken ur synfältet underlättar att också få bort den ur tankarna.

Andra vinnare är personer som försöker sluta röka eller den grupp som vid åsynen av påträngande exponerade cigarettpaket handlar spontant utan att ha planerat något köp innan de kom till affären.

Eftersom ganska många länder har exponeringsförbud, och har haft det i flera år, har det funnits tid för seriös forskning att kartlägga resultaten. Det har visat sig att förbuden fått den avsedda tobaksförebyggande effekten.

Färre ungdomar köper tobak och spontanköpen går ner påtagligt.

Eftersom färgstark exponering och reklam på försäljningsställena är den sista kvarvarande, effektiva reklamkanalen för tobaksindustrin, har tobaksbolagen tillämpat strategin att inleda rättsprocesser för att stoppa, eller i varje fall försena, införandet av exponeringsförbud.

Först ut var Philip Morris som försökte stoppa Islands exponeringsförbud, som 2001 var det första i världen. Tobaksbolaget förlorade, men fick rätt på en punkt, möjligheten för helt specialiserade tobaksbutiker att slippa förbudet. Det finns ytterst få sådana på Island.

Det norska förbudet, från januari 2010, attackerades av Philip Morris, som förlorade i Oslo tingsrätt. Tobaksbolaget gav då upp och gick inte vidare i rättsprocessen.

Det gjorde emellertid det brittiska bolaget Imperial Tobacco som stämde Skottlands regering för beslutet om exponeringsförbud. I den processen fick Skottlands regering rätt i Storbritanniens högsta domstol.

Enda resultatet för tobaksbolagets del var att Skottlands exponeringsförbud för stora butiker fick skjutas upp från 2012 till 2013.

Avgörande för regeringarnas segrar i domstolarna var hälsoperspektivet. Tingsrätten i Oslo gjorde bedömningen att exponeringsförbudet är en effektivare åtgärd för att minska tobaksbruket än jämförbara alternativ.

Spontana köp minskade

Exponeringsförbudets effekter

+ +

Läs vidare