Enligt studien, The Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study, orsakade rökning 7,1 miljoner dödsfall och 182 miljoner förlorade levnadsår med god hälsa (DALY) globalt år 2017.

Mellan 2007 och 2017 steg antalet dödsfall på grund av rökning med 11,2 procent.

Av dödsfallen 2017 orsakades 1,6 miljoner av ischemisk hjärtsjukdom, alltså hjärtinfarkt med flera hjärtsjukdomar, 1,2 miljoner av KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, och 1,2 miljoner dödsfall orsakades av cancer i lungor och luftrör. Stroke tog 0,9 miljoner liv.

Dödsfallen orsakade av passiv rökning ökade med 10,2 procent på tio år och orsakade 1,2 miljoner dödsfall globalt: 0,4 miljoner i ischemisk hjärtsjukdom, 0,3 miljoner i KOL, och 0,2 miljoner i nedre luftvägsinfektioner.

Enligt studien, som undersökte 84 beteendemässiga, miljömässiga och metabola  riskfaktorer i 85 länder och territorier mellan åren 1990 och 2017, var högt blodtryck den vanligaste riskfaktorn och orsakade cirka 10,4 miljoner dödsfall 2017 globalt.

Läs mer i The Lancet

 

 

 

Läs vidare