Den danske Trygfonden är en fond som verkar för det allmännas bäst med medel från försäkringsbolag. Trygfonden gör återkommande undersökningar av attityder till tobak. Nu finns möjlighet att jämföra resultatet från 2016 med 2023. Det visar sig att allt fler är negativa till tobak. I undersökningen 2016 svarade drygt var fjärde (26 %) att de tycker att det är ett bra förslag att förbjuda försäljning av cigaretter från 2030. I den nya undersökning har den andelen som tycker förbud är bra ökat till mer än var tredje (36 %).

Men det är inte bara mot cigaretter som attityden har hårdnat. En majoritet, 57 procent,  tycker att det skulle vara bra att förbjuda utveckling av nya tobaksprodukter. Vid förra undersökningen var det 42 procent som önskade det.

– Utvecklingen går klart i riktning mot ökat stöd för förbud och ingrepp. Det är värt att lägga märke till för alla som arbetar med folkhälsan, säger Jette Jul Bruun, underdirektör på Trygfonden.

Källa: Trygfonden

 

Läs vidare