Rapporten publiceras en kort tid innan den engelska regeringen inleder en öppen konsultation under tre månader om förslaget om neutrala förpackningar.

Institutet företräder i sin rapport helt och hållet tobaksindustrins intressen, skriver generalsekreteraren Deborah Arnott i ett pressmeddelande från den engelska organisationen Action on Smoking and Health, ASH.

I en radiodebatt med författaren av rapporten konstaterade hon att tobaksindustrin bidrar till finansieringen av the Adam Smith Institute, något som dess företrädare medgav.

Det finns dessutom dokument från 1992 som visar att den europeiska tobaksindustrin anslog medel till institutet för att genomföra ett projekt avsett att motverka lagar om reklamförbud i Europa.

Bland de påståenden som är vanliga från tobaksbolagen och som institutet framför är att det saknas bevis för att färger och varumärken på cigarettpaketen lockar till rökning eller påverkar andelen rökare.

Deborah Arnott slår fast att bolagens glittriga förpackningar är gjorda för att locka ungdomar att börja röka och att det finns en rad bevis världen runt för att neutrala paket ter sig mindre tilltalande och förstärker effekten av stora bildvarningar.

Ett vanligt argument från industrin är att neutrala paket ökar risken för piratkopior eftersom de skulle vara lättare att kopiera, vidare att smugglingen skulle öka. Det påstår även institutet.

Svaret är att nuvarande förpackningar är lika lätta att kopiera och att det inte finns några bevis för ökad smuggling om man inför neutrala paket.

The Adam Smith Institute oroar sig också för att ett beslut om neutrala förpackningar ska få en ”dominoeffekt” så att även andra produkter som t ex alkohol och fett måste förpackas neutralt. Svaret på det är att reklamförbud för tobak infördes i Storbritannien för nio år sedan och fortfarande är reklam för alkohol tillåten.

Institutets företrädare i radiodebatten sa att ”neutrala förpackningar är den mest absurda, nedlåtande och kontraproduktiva åtgärd som någonsin förts fram under den falska förevändningen av folkhälsa”.

Varför är tobaksindustrin och deras allierade så hämningslöst emot neutrala förpackningar om de inte är rädda för att det skulle fungera? Det är inte oväntat att the Adam Smith Institute går på tobaksindustrins linje, men de borde vara mer öppna om sina förbindelser med den industrin, säger Deborah Arnott.

Källor: Action on Smoking and Health och British Medical Journal, 2012;344

Läs vidare