De tre debattskribenterna är Anne Marie Brodén (M), kulturutskottet, Susanna Haby (M), EU-nämnden, och Henrik Ripa (M), socialutskottet.
Läs deras artikel här.

Läs vidare