Enligt lagen förbjuds all tobaksexponering i livsmedelshallar och stormarknader från april 2012 och på alla andra säljställen för tobak från april 2015.

De tobaksbolag som beslutat dra sig ur en lagprövning i högsta domstolen är Philip Morris, Imperial Tobacco, Japan Tobacco International och British American Tobacco, BAT.

Bolagen motiverar beslutet lite olika.

BAT säger att de gör det för att regeringen gått med på att ge mindre butiker tre år på sig att genomföra exponeringsförbudet.

Japan Tobacco uppger att de bedömer den tid högsta domstolen har på sig att fatta ett beslut är allt för kort för att den ska hinna med det innan lagen träder i kraft.

Policydirektören Sarah Woolnough i Cancer Research UK säger till tidningen The Guardian:

– Vi har hela tiden varit övertygade om att tobaksbolagen skulle förlora eftersom det är så väl belagt att skyltning av tobak bredvid godis och snacks ger intrycket att tobak är en normal, ofarlig vardagsvara i stället för den beroendeskapande och dödliga produkt den faktiskt är.

Sarah Woolnough tror att tobaksbolagen nu i stället satsar på att påverka ett kommande beslut om neutrala tobaksförpackningar som regeringen inleder en allmän konsultation om inom några månader.

Källa: The Guardian, 23 december 2011

Läs vidare