Studien genomfördes av Institute for Global Tobacco Control vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health tillsammans med Campaign for Tobacco-Free Kids, som publicerar resultatet på sin webbplats.

I studien undersöktes försäljningsställen inom kort gångavstånd från skolor och lekplatser i 42 låg- och medelinkomstländer mellan 2015 och 2021 och marknadsföringstaktikerna var nästan identiska i de undersökta länderna.

Förutom reklam nära skolor och lekplatser var det även vanligt att sälja smaksatta cigaretter styckevis, placera cigarettförpackningarna bredvid godiset och i barns ögonhöjd.

Läs vidare