Tankesmedjan Tobaksfakta lägger nu fram en skuggrapport med kommentarer till regeringens rapport. I skuggrapporten konstateras att inte mycket har blivit gjort sedan 2005 när det gäller de viktigaste delarna av Tobakskonventionen. Bland annat efterlyser Tobaksfakta åtgärder när det gäller varningsbilder på tobaksförpackningar, dold försäljning, neutrala paket och att hindra tobaksindustrin från att påverka folkhälsopolitiken.

Här kan du läsa och ladda ned skuggrapporten.

Läs vidare