Den 20 maj i år trädde de nya bestämmelserna i kraft. Lagändringarna är en följd av att Sverige, liksom övriga medlemsländer, genomför EU:s nya tobaksproduktdirektiv. Samma, eller likartade, lagändringar genomförs nu inom hela EU. Syftet är att minska tobaksbruket och de stora skador det för med sig.

De nya reglerna handlar bland annat om hur tobaksprodukter ska förpackas och vad de får innehålla:

  • Hälsovarningar i text och bild ska täcka minst 65 procent av cigarettpaketens fram- och baksidor. De stora hälsovarningarna med både text och bild måste också finnas på förpackningar för rull- och vattenpipetobak.
  • Det får inte finnas information om innehållet av tjära, nikotin eller kolmonoxid på förpackningen eller på själva tobaksvaran. Märkningen på förpackningen får inte heller antyda att produkten har miljöfördelar eller hänvisa till smak, doft eller tillsatser.
  • För snusets del krävs hälsovarning i text. Hälsovarningen ska täcka 30 procent av de två största ytorna på förpackningen.
  • Cigaretter och rulltobak får inte längre ha ”en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak, till följd av en tillsats eller kombination av tillsatser, som kan inkludera men inte begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, karamell, mentol eller vanilj”. När det gäller mentolcigaretter görs dock ett undantag fram till år 2020.

Även om lagändringarna började gälla i våras, tar det en viss tid innan de börjar märkas, eftersom tillverkarna får sälja slut på varor tillverkade före 20 maj i år. Senast 20 maj 2017 måste dock alla tobaksvaror i butikerna stämma med de nya reglerna. Cigarettpaket med den nya typen av hälsovarningar i text och bild har den senaste månaden börjat dyka upp på hyllorna runt om i Sverige.

För att de nya reglerna ska få så god effekt som möjligt är det viktigt att de uppmärksammas och att allmänheten får kunskap om folkhälsoskälen bakom EU-direktivet och åtföljande lagändringar. Därför sjösätter Tobaksfakta – oberoende tankesmedja, med stöd av Folkhälsomyndigheten, ett projekt för att informera olika målgrupper om förändringarna.

– Stora hälsovarningar med kombination av bild och text lyfts i tobakskonventionens riktlinjer fram som en viktig åtgärd bland andra för att skydda inte minst unga mot tobakens skadeverkningar. Det är även bakgrunden till det EU-beslut som Sverige nu följer, framhåller Ewy Thörnqvist, generalsekreterare, Tobaksfakta.

– Att alla får kunskap om de förändringar som nu sker är också i linje med tobakskonventionen, som slår fast allas rätt till information om tobakens skadeverkningar och om tobaksindustrins arbetsmetoder.

En projektledare/kommunikatör har rekryterats för att under sex månader leda specialsatsningen, där olika typer av informationsmaterial kommer att produceras och spridas i ett flertal kanaler.

Läs vidare